3.215.186.30
Rezultatai
Neradote atsakymo?
Autorius
Asociacija „Lietuvos skeptiškas jaunimas“
Data
2023-06-20

Apklausos „Jaunimo būklė Vilniuje ir kaimyninėse vietovėse“ rezultatai

Autorius
Asociacija „Lietuvos skeptiškas jaunimas“
Data
2023-06-20

Apklausos „Jaunimo būklė Vilniuje ir kaimyninėse vietovėse“ rezultatai

Tyrimu „Jaunimo būklė Vilniuje ir kaimyninėse vietovėse“ buvo siekiama gauti vertingų įžvalgų apie šio regiono jaunimo patirtį, perspektyvas ir siekius. Šioje apklausoje, kurioje dalyvavo 1001 respondentas, pateikiama reprezentatyvi įvairių jaunimo populiacijų apžvalga. Suprasti iššūkius, rūpesčius ir galimybes, su kuriais susiduria jaunimas, labai svarbu, kad politikos formuotojai, pedagogai ir suinteresuoti bandruomenės nariai sukurtų veiksmingas strategijas ir iniciatyvas, kurios patenkintų jaunimo poreikius.

Apklausoje buvo gilinamasi į įvairius dalyvių gyvenimo aspektus, įskaitant pastarųjų kelerių metų pandemijos įtaką jų gyvenimo būdui ir ateities vizijai, jų mintis apie mokyklos/studijų metimą, jų pasirengimo gyvenimui suvokimą. Taip pat buvo tiriama skaitmeninių įgūdžių vaidmuo pandemijos metu, pasitikėjimas žiniasklaida, kritinis mąstymas ieškant informacijos bei jaunimo žinios apie Europos jaunimo programas ir jaunimo politiką.

Išryškinant šiuos svarbius aspektus, apklausa siekiama prisidėti prie įrodymais pagrįstų sprendimų priėmimo procesų ir informuoti kuriant politiką, programas ir iniciatyvas, skirtas Vilniaus ir aplinkinių vietovių jaunimui stiprinti ir remti. Šios apklausos išvados suteikia vertingų įžvalgų apie jaunimo būklę, leidžiančią puoselėti aplinką, kuri skatina jų augimą, gerovę ir aktyvų dalyvavimą visuomenės gyvenime.

Išvados:

  • Pandemija padarė didelį poveikį Vilniaus ir gretimų rajonų jaunimui. Dauguma respondentų teigė, kad pandemija stipriai paveikė jų gyvenimo būdą ir ateities viziją. Tai rodo, kad reikia tikslinės paramos ir išteklių, kurie padėtų jauniems žmonėms įveikti pandemijos keliamus iššūkius.
  • Nors nemaža dalis respondentų išsakė mintis apie mokyklos/studijų metimą dėl pandemijos, džiugina tai, kad dauguma to nematė kaip galimybės. Tačiau labai svarbu spręsti problemas ir galimas kliūtis, su kuriomis susiduria tie, kurie svarstė nutraukti mokslus, ir suteikti jiems reikiamą paramą, kad jie galėtų tęsti studijas.
  • Nemaža dalis jaunimo regione nesijaučia pakankamai pasirengę įsilieti į darbo rinką. Tai pabrėžia, kaip svarbu stiprinti pasirengimo karjerai programas, profesinį mokymą ir mentorystės galimybes, siekiant sumažinti atotrūkį tarp švietimo ir užimtumo, užtikrinant, kad jaunuoliai turėtų įgūdžių ir žinių, reikalingų sėkmingam įėjimui į darbo jėgą.
  • Skaitmeniniai įgūdžiai suvaidino svarbų vaidmenį padedant jauniems žmonėms susidoroti su pandemijos krize. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į pogrupį respondentų, kurie mano, kad jų skaitmeniniai įgūdžiai jiems nepadėjo. Tai pabrėžia skaitmeninio raštingumo programų ir vienodos prieigos prie technologijų svarbą, užtikrinančią, kad krizių metu visi jaunuoliai galėtų veiksmingai naudotis skaitmeninėmis priemonėmis.
  • Matoma, kad apklaustų jaunuolių pasitikėjimas žiniasklaida yra gana žemas. Tai kelia susirūpinimą dėl patikimos informacijos sklaidos ir galimo dezinformacijos poveikio. Labai svarbu ugdyti jaunimo žiniasklaidos raštingumo įgūdžius, skatinant kritinį mąstymą, tikrinti faktus ir atsakingai vartoti informaciją.

Tyrimo rezultatus bei rekomendacijas rasite šioje nuorodoje.