44.201.97.0
Rezultatai
Neradote atsakymo?

Atsakomybės ribojimas

Portale talpinama informacija yra Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos nuosavybė ir gali būti naudojama kitose žiniasklaidos ar informacinio pobūdžio priemonėse, nurodant portalą kaip informacijos šaltinį su aktyviu nukreipimu į www.žinauviską.lt tinklalapį.

 

Pavyzdžiai:

 • Šaltinis: „Žinau viską“, www.žinauviską.lt
 • Straipsnio autorius „Žinau viską“ jaunųjų žurnalistų programos dalyvis Vardas Pavardė

Taip pat kviečiame naudoti „Žinau viską“ logotipą, dėl logotipo prašome susisiekti el. paštu: info@zinauviska.lt.

Perpublikuotos informacijos sklaida socialiniuose tinkluose yra leidžiama tik tokiu atveju, jeigu įkeliama nuoroda veda į www.žinauviską.lt patalpintą tekstą, o ne perpublikuotojo interneto svetainę.  Gali būti perpublikuojama 20% originalios informacijos. Su nuolat informaciją perpublikuojančiomis organizacijomis turi būti sudarytas rašytinis susitarimas.


Atsiųstos informacijos talpinimo portale tvarka

„Žinau viską“ komanda, skelbiant portale vartotojų atsiųstą informaciją vadovaujasi šia tvarka:

 • Portale publikuojama informacija apie savanorišką veiklą, mokymąsi, studijas, darbą, keliones, laisvalaikį, jaunų žmonių teises, Europos Sąjungą, ES ir pasaulines galimybes, finansavimo programas, stažuotes ir praktiką, vietos, nacionalinio ir tarptautinio lygmens renginius, mokymus, konkursus. Taip pat apimamos tokios bendrinio jaunimo informavimo temos kaip sveikata, asmeninių finansų valdymas, finansinis raštingumas ir verslumas, psichologinė ir socialinė pagalba, medijų informacinis raštingumas ir kt.
 • Portale nepublikuojama siauram žmonių ratui aktuali informacija. Taip pat nepublikuojama informacija apie pasibaigusius renginius, konkursus, konferencijas, susitikimus ir t. t. bei jų rezultatus.
 • Portale nemokamai publikuojama tik ta informacija, kuri yra nekomercinio pobūdžio, užtikrina pilną ar bent dalinį finansavimą jaunų žmonių ir dirbančių su jaunimu dalyvavimui arba taiko simbolinį mokestį, pvz.: paramos, techniniais ir logistiniais tikslais tam, kad būtų užtikrintas siūlomos galimybės įgyvendinimas.
 • Portale gali būti publikuojama komercinė informacija,  kuri yra aktuali jauniems žmonėms ir turi pridėtinę vertę. Tokia paslauga informacijos siuntėjui yra teikiama už atlygį (toliau – Mokamos paslaugos). Mokamos paslaugos, jų kaina ir kitos sąlygos yra iš anksto suderinamos su Eurodesk Lietuva programos redaktoriumi (el. paštu: info@zinauviska.lt).
 • Už informacijos teisingumą atsakingas informacijos siuntėjas. „Žinau viską“ komanda pasilieka teisę nepublikuoti neteisingos informacijos.
 • Gautą informaciją tikrina Eurodesk Lietuva programos redaktorius.
 • Siunčiama naujiena turi atitikti minimalius reikalavimus – joje turi būti pateikiama tokia informacija: kas (renginys, konferencija, susitikimas, konkursas ir t. t.), kada (tiksli data arba periodas, kada naujiena yra aktuali), kur (vieta, kurioje vyks renginys, konferencija, susitikimas, konkursas ir t.t.), terminai, iki kada galima dalyvauti, pateikti paraišką, registruotis ir t.t., trumpas naujienoje esančio renginio, konferencijos, susitikimo, konkurso ir t. t. aprašymas, dalyviams keliami reikalavimai (jei tokie yra), visa reikalinga kontaktinė informacija.
 • „Žinau viską“ komanda pasilieka teisę taisyti ir keisti tekstą, kad jis atitiktų lietuvių kalbos norminius reikalavimus ir portalo kalbos stilistiką (jaunatviška, aiškiai suprantama kalba, tiesioginiai kreipiniai, atsisakant formalumo), nepakeičiant pirminės atsiųstos informacijos prasmės.
 • Informacijos siuntėjas informuojamas apie sprendimą publikuoti arba nepublikuoti atsiųstos informacijos per 3 darbo dienas, nurodant sprendimo priežastis. Esant galimybei siuntėjas informuojamas apie tikslią publikavimo datą.
 • Portale pateikiamos informacijos srautą reguliuoja Eurodesk Lietuva programos redaktorius, atsižvelgdamas į tai, kad atsiųsta naujiena portale būtų talpinama laiku, t. y. anksčiau nei pasibaigia naujienoje esantis (-ys) galutinis (-iai) terminas (-ai).
 • Publikuojant informaciją nurodomas pirminis informacijos šaltinis su aktyvia nuoroda į jo interneto svetainę, jeigu tokia yra.

Autorių teisės

Visos autorių turtinės teisės į portale esančią medžiagą priklauso Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai, nebent atskirai nurodyta kitaip. Siųsdamas ar skelbdamas bet kokią medžiagą – duomenis, informacinius tekstus ar kitokius įrašus – suteiki portalui autoriaus teises į visą šią informaciją (jei nėra susitariama su autoriumi kitaip). Portalo redaktorius, remiantis portalo vidine politika, turi teisę priimti sprendimą dėl informacijos pateikimo bei redagavimo. Esant priežastims, dėl kurių informacijos pateikimas portale yra negalimas, portalo redaktorius turi pareigą susisiekti su informacijos teikėju ir informuoti jį apie trūkumus bei galimus sprendimų būdus tam, kad būtų užtikrintas kokybiškos informacijos pateikimas portale.


Asmens duomenų tvarkymas

Su asmens duomenų tvarkymo Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje tvarkos aprašu galite susipažinti čia

„Žinau viską“ komandos (Eurodesk Lietuva programos ir JIK sistemos) veikla finansuojama remiant Europos Komisijai ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Šio portalo turinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl nei Europos Komisija, nei LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, nei Lietuvos jaunimo organizacijų taryba negali būti laikomi atsakingi už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.