3.236.84.188
Rezultatai
Neradote atsakymo?

Privatumo politika

Ši Privatumo politika taikoma Žinauviską.lt portale surinktai informacijai. Joje paaiškiname, kokią informaciją apie tave renkame, kai savo interneto naršyklėje atsidarai Eurodesk Lietuva portalą. Mūsų Privatumo politika yra paremta Europos Sąjungos bendruoju asmens duomenų reglamentu Nr. 2016/679 ir taip pat kitais taikytinais duomenų apsaugos teisės aktais.


Slapukai

Žinauviską.lt gali įdėti mažą kompiuterinę bylą – slapuką (angl. cookies) – į tavo kompiuterį, kai lankaisi Žinauviską.lt interneto svetainėje. Naudojame slapukus siekdami pagerinti žinias apie Žinauviską.lt portalo naudojimą ir norėdami nustatyti, kaip gerai jis veikia.

Naudodami slapukus renkame informaciją apie vartotojų IP adresą, apsilankymo datą ir laiką, aplankytas konkrečias Žinauviską.lt portalo dalis bei ar interneto puslapis buvo pristatytas greitai ir sėkmingai. Ši informacija vėliau naudojama analizuojant Žinauviską.lt portale esančio turinio aktualumą.

Tu gali ištrinti savo slapukus arba blokuoti šią informaciją, pakeisdamas savo kompiuterio parametrus (žiūrėk savo naršyklės pagalbos skyrių).


Asmeninė informacija

Renkame ir naudojame tavo asmeninę informaciją, kad galėtumėme:

  • atsakyti į tavo klausimus ar prašymus;
  • teikti naujienų elektroniniu paštu paslaugą („Užsisakyk naujienlaiškį“);
  • patalpinti tavo skelbimą ar kitokio pobūdžio informacinį tekstą vienoje iš Žinauviską.lt portalo skilčių.

Mes neteikiamiame šios asmeninės informacijos jokiai kitai šaliai. Taip pat patvirtiname, kad duomenys yra renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Laikydamiesi Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje tvarkos aprašu, taikome visas technines ir administracines priemones tam, kad mūsų surinkti duomenys apie tave būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.


Privatumo politikos taikymo apimtis

Ši politika taikoma Žinauviską.lt portalui. Mes neatsakome už galimus Privatumo politikos pažeidimus, kai:

  • jungiesi prie trečiosios šalies tinklalapio, naudodamas Žinauviską.lt esančia nuoroda;
  • jungiesi prie Žinauviską.lt, naudodamas trečiosios šalies svetainėje paskelbta nuoroda.

Norėdamas gauti daugiau informacijos apie mūsų privatumo politiką, susisiek su mumis el. paštu eurodesk@eurodesk.lt.