100.26.176.111
Rezultatai
Neradote atsakymo?
Autorius
Eglė Šimonėlytė
Data
2022-12-13
Šaltinis

Renginys DofE bendruomenei

Autorius
Eglė Šimonėlytė
Data
2022-12-13

Renginys DofE bendruomenei

Gruodžio 8 dieną Vilniuje vyko renginys The Duke of Edinburgh‘s International Award (DofE) neformaliojo švietimo programos bendruomenei. Šis renginys buvo skirtas programoje dalyvaujantiems mokiniams ir mokytojams. Renginiu buvo siekiama supažindinti su kūrybiškumo ugdymu, naujų idėjų generavimu bei stipriosiomis kiekvieno iš mūsų savybėmis. Pirmojoje dalyje buvo pristatoma renginio idėja bei lektoriai, Gediminas Beresnevičius bei Renata Škimelienė, kurie visų užsiėmimų metu skatino žvelgti į save kaip į kūrėją. Buvo kalbama apie asmeninį augimą, tobulėjimą. Taip pat  buvo keliami toki klausimai: „ko reikia, kad būtų lengviau kelti tikslus?‟, „kas galėtų padėti lengviau save pažinti?“. Vėliau dalyviai buvo suskirstyti į grupes.

Išlaisvink savo kūrybiškumą

„Kūrybiškumas – viena iš svarbiausių žmogaus savybių“, – teigė lektorius Gediminas Beresnevičius, socialinių mokslų daktaras, kūrybiškumo ugdymui skirtų knygų autorius.
Kūrybiškumas skatina generuoti naujas idėjas, kelti klausimus. Būti kūrybišku labai svarbu, tačiau, tai tik dalis viso proceso. Svarbiausi dalykai, kuriuos išskyrė lektorius, be kūrybiškumo, yra tikslo turėjimas, atkaklus tikslo siekimas bei pasitikėjimas savimi (tai susiję su buvimu originaliu ir išskirtiniu). Kūrybiškumas tarsi pamatas, bet jei anksčiau išvardintų dedamųjų nebus, idėja liks tik idėja.
G. Beresnevičius moksleiviams pateikė įžymių žmonių pavyzdžių, tokių kaip Liudvigas van Bethovenas, kai mokytojai jį laikė beviltišku kūrėju, arba Vinstonas Čerčilis, kuriam mokykloje sekėsi prasčiau nei kitiems. Tokie pavyzdžiai inspiruoja neapibrėžti savęs pagal savo nesėkmes ir įžvelgti savo unikalumą ten, kur kiti negeba to padaryti.
Taip pat lektorius akcentavo, kad tikslo siekti reikia ramiai. Šioje dalyje G. Beresnevičius rekomendavo keletą knygų, kurios gali padėti siekti užsibrėžtų tikslų: Anders Ericsson, Robert Pool „Kaip pasiekti beveik viską“ ir Julia Cameron „Kūrėjo kelias“.
Vėliau sekė praktinės, į kiekvieno kūrybiškumą orientuotos užduotys. Dalyviams reikėjo parašyti kelis sakinius apie orą nevartojant raidės a; sukurti šūkį iš DofE raidžių; sukurti bokštą iš daiktų, kurie yra prie stalo ir kt. Taip pat kūrėme 6 dalių istorijas.

Pažink savo stiprybes

Lektorė Renata Škimelienė mokiniams akcentavo, jog savęs pažinimas yra visa ko pamatas. Kad kiekvienas mokinys turėtų galimybę šiek tiek geriau save pažinti, buvo pasidalinta medžiaga apie žmonių intelektą ir prigimtį bei reikėjo pasižymėti, kokias savybės sau galime priskirti. Šioje dalyje buvo supažindinama su daugialypio intelekto ir prigimties savybėmis, praktinės užduotys leido suprasti, ar konkreti intelekto savybė mums tinka. Pabaigoje reikėjo išsirinkti tris intelekto savybes ir prigimtis bei gavome namų darbų užduotį – pamąstyti, kokiu keliu mums keliauti ir ką veikti, atsižvelgiant į tai, ką sužinojome mokymuose. R. Škimelienė paminėjo bene svarbiausią dalyką – didesnį dėmesį turime skirti tam, kas sekasi ir patinka, netingėti bei nebijoti ieškoti ir stengtis patiems.
Renginys baigėsi naminių pyragų valgymu bei pokalbiais apie tai, ką išsinešėme ir mokymų.

The Duke of Edinburgh’s International Award (DofE) yra neformaliojo švietimo programa, skirta jaunimui nuo 14 iki 24 metų. DofE išskirtinumas – ilgametė patirtis daugiau nei 130 pasaulio šalių, įvairiapusiškumas ir individualus pritaikymas: joje dalyvaujantis jaunimas asmeninius tikslus keliasi ir vienu metu tobulėja, įgūdžius gerina ne vienoje, o skirtingose srityse: savanorystės, fizinio aktyvumo, įgūdžių tobulinimo ir žygių. DofE skatina ugdyti socialines-emocines kompetencijas, atpažinti savo talentus, išlikti fiziškai aktyviems, įgyti karjeros planavimo įgūdžių ir už tai gauti tarptautinį sertifikatą ir ženklelį.