3.236.83.14
Rezultatai
Neradote atsakymo?
Autorius
VDU Žemės ūkio akademija
Data
2023-08-16

Nepasisekė brandos egzaminai – ar tai katastrofa? Parengiamosios studijos

Autorius
VDU Žemės ūkio akademija
Data
2023-08-16

Nepasisekė brandos egzaminai – ar tai katastrofa? Parengiamosios studijos

Brandos egzaminai ir stojimas į aukštąsias mokyklas – svarbus įvykis ir išbandymas jaunų žmonių gyvenime. Stojimo į aukštąsias mokyklas rezultatai atskleidžia, kad ne visiems pavyksta įveikti mokslo kokybę užtikrinančius barjerus ir pradėti išsvajotas studijas. Kartais universitetų durys užsiveria pritrūkus ir vienos dešimtosios iki minimalaus pereinamojo konkursinio balo. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija (VDU ŽŪA), būdama socialiai atsakinga institucija ir veikdama tamprioje partnerystėje su „ŽŪA alumni“ klubu, jau trečius metus tiesia pagalbos ranką per egzaminus suklupusiems jaunuoliams. Stipriai motyvuotiems studijuoti perspektyvias, tampriai su agroverslo plėtra susietas studijų programas, bet laikant brandos egzaminus nedaug pritrūkusiems, kad nustatyta tvarka peržengtų universiteto slenkstį, VDU ŽŪA siūlo parengiamąsias studijas.

Parengiamosios studijos – kas tai?

Labdaros ir paramos fondo „Pagalba regionų jaunimo studijoms“ vadovas prof. dr. Jonas Čaplikas pasakoja, kad VDU ŽŪA organizuojamos parengiamosios studijos – tai pirmas šalyje atvejis, kai motyvuoti jaunuoliai, neįveikę įstojimo į universitetą sąlygų, nepaliekami „už borto“ – jiems pasiūlomos vienerių metų trukmės parengiamosios studijos laisvojo klausytojo statusu. Per šiuos metus klausytojas su universiteto dėstytojų pagalba papildomai mokosi pasirinktus vidurinio ugdymo dalykus, rengiasi perlaikyti šių dalykų brandos egzaminus, taip pat gali lankyti pageidaujamos studijų programos pirmojo kurso kai kurių dalykų paskaitas ir kitus užsiėmimus, laikyti jų egzaminus.

Pasak VDU ŽŪA kanclerės prof. dr. Astridos Miceikienės, parengiamosios studijos skirtos jaunuoliams, kuriems dėl įvairių priežasčių nepasisekė sėkmingai išlaikyti brandos egzaminų ir nepavyko peržengti minimalaus stojamojo konkursinio balo kartelės. „Palaikome minimalaus konkursinio balo būtinybę, bet taip pat suprantame, kad regionų jaunimas ne visada turi sąlygas siekti savo tikslų. Norintys studijuoti VDU ŽŪA perspektyvias specialybes, bet neperžengę minimalaus konkursinio balo kartelės, gali rinktis parengiamąsias studijas. Intensyvaus darbo dėka galima pasirengti ir sėkmingai perlaikyti brandos egzaminus, įstoti į universitetą, išsilaikyti kai kurių pirmo kurso dalykų egzaminus ir pradėti nuosekliąsias studijas ne nuo pirmo, bet antro kurso“, – apie parengiamųjų studijų galimybes ir teikiamą naudą kalba prof. dr. A. Miceikienė.

Motyvuotiems jaunuoliams – finansinė parama

Parengiamąsias studijas motyvuotiems jaunuoliams dalinai arba pilnai finansuoja „ŽŪA alumni“ klubo įsteigtas ir jau tris metus sėkmingai veikiantis labdaros ir paramos fondas „Pagalba regionų jaunimo studijoms“. Šis fondas, bendraudamas su agroverslo įmonėmis, ūkininkais, veikdamas su VDU ŽŪA absolventais, kaupia lėšas ir siekia sudaryti regionų jaunimui kuo palankesnes finansines sąlygas studijuoti perspektyvias su agroverslu susietas studijų programas, kartu spręsti agronomų, inžinierių ir kitų specialistų trūkumo žemės ūkio sektoriuje problemas.

Labdaros ir paramos fondo vadovas atskleidžia, kad pagal nustatytus kriterijus atrinktiems klausytojams fondo lėšomis, o taip pat prisidedant ir universitetui, padengiama dalis arba visa parengiamųjų studijų kaina. „Atranką atlieka VDU ŽŪA speciali komisija, kartu su agroverslo ir fondo atstovais, – pasakoja prof. dr. J. Čaplikas. – Tarp pagrindinių atrankos kriterijų – ne tik stojimo į universitetą metu surinktų konkursinių balų skaičius (kuo mažiau trūksta iki minimalaus pereinamojo balo, tuo geriau), bet ir motyvacija studijuoti agroverslui svarbias studijų programas, taip pat gyvenamoji vietovė, kurioje įgytas vidurinis išsilavinimas. Pastarasis kriterijus siejamas su agroverslo vyraujančia dislokacija regionuose ir ypač su ne tokiomis geromis sąlygomis atsiskleisti abiturientų gebėjimams daugelyje regionų ugdymo institucijų, lyginant su didžiųjų miestų mokyklomis.“

Kasmet parengiamųjų studijų ir finansinės paramos joms galimybe pasinaudoja nuo 10 iki 15 jaunuolių. Pasak prof. dr. A. Miceikienės, sukaupta patirtis rodo, kad tai pasiteisinęs būdas, kaip suteikti papildomą šansą suklupusiems stojimo į aukštąsias mokyklas metu jaunuoliams, ypač atvykstantiems iš regionų, ne visada turintiems tokias pačias sąlygas mokytis ir siekti savo tikslų, kaip didmiesčių moksleiviai. Numatome, kad 2023 ir vėlesniais metais klausytojų parengiamosiose studijose gausinsime, o pačias studijas tobulinsime, gerinsime jų finansines sąlygas“, – akcentuoja prof. dr. A. Miceikienė.

„Tikimės, kad šios VDU ŽŪA ir jos alumni įkurto fondo pastangos dar ne vienerius metus bus veiksmingos, ypač regionų jaunimui. Brandos egzaminų statistiniai rodikliai liudija šių egzaminų laikymo rezultatų nemažus skirtumus, kartu ir regionų moksleivių lūkesčių pažeidimus, kai jie negali gilinti vieno ar kito dalyko žinių dėl nesuformuotos klasės ar pedagogų trūkumo“, – pastebi kanclerė.

Pasinaudoję galimybe jaunuoliai džiaugiasi studijas rudenį tęsiantys antrame kurse

Parengiamąsias studijas pernai pasirinkęs ir joms finansinę paramą gavęs Irmantas Baltrūnas pastebi, kad papildomi užsiėmimai jam padėjo aukštesniu balu perlaikyti valstybinį brandos egzaminą ir peržengti konkursinio balo kartelę. Studentas džiaugiasi, kad galėjo klausytojo statusu studijuoti kai kuriuos Žemės ūkio mechanikos inžinerijos programos studijų dalykus. „Pernai pradėjęs kaip laisvasis klausytojas, šį rudenį jau studijuosiu kaip pilnateisis antro kurso studentas. Sėkmingam brandos egzamino perlaikymui reikėjo įdėti daug savarankiško darbo, dirbti kartu su į pagalbą atėjusiais universiteto dėstytojais. Atsidūrusiems panašioje situacijoje, kai šiek tiek trūksta iki stojamojo balo į norimą specialybę, patariu nepasiduoti ir siekti savo tikslų – rinktis parengiamąsias studijas ir po metų perlaikyti egzaminą“, – mintimis dalijasi jau šį rudenį būsimas Žemės ūkio mechanikos inžinerijos studijų programos antrakursis Irmantas.

Patricija Sasnauskaitė pasakoja, kad pernai pasirinko parengiamąsias studijas, nes neperžengus minimalaus stojamojo konkursinio balo kartelės, nenorėjo prarasti metų. Jos pasirinkimas pasiteisino – matematikos egzaminas išlaikytas aukštesniu balu nei prieš metus. „Parengiamųjų studijų metu susipažinau su Vandens ir žemės inžinerijos studijų programos Žemėtvarkos specializacija ir jos organizavimo tvarka, nuotolinio mokymosi galimybėmis“, – mintimis dalijasi studijas antrame kurse rudenį tęsianti Patricija.

Agronomijos programoje studijuoti siekęs Dovydas Barškėtis pastebi, kad parengiamosios studijos viršijo lūkesčius – reikėjo daug savarankiško darbo, bet pasiekti norimą rezultatą padėjo ir užsiėmimai su dėstytojais, kurių metu prisiminė pamirštus dalykus. „Labai naudingas buvo kai kurių vidurinės mokyklos dalykų nagrinėjimas. Per užsiėmimus analizuodavome užduotis, aptardavome iškilusius neaiškumus, susijusius klausimus. Reikėjo ir labai daug dirbti pačiam – mokiausi, ieškojau informacijos, aiškinausi“, – pasakoja šiemet sėkmingai biologijos egzaminą perlaikęs Dovydas. Nepasiekusiems būtino konkursinio balo jis pataria nenuleisti rankų ir siekti savo tikslų – neprarasti metų ir įgyti studento statusą. „Parengiamųjų studijų nereikia bijoti, jei žinai, kad pasirinkai patinkančią specialybę. Vienintelis jausmas, kurį jausi – tai didelė motyvacija ruoštis egzaminams ir pasiekti užsibrėžtus tikslus,“ – pastebi Dovydas.

Labdaros ir paramos fondo „Pagalba regionų jaunimo studijoms” vadovas prof. dr. J. Čaplikas ir šiemet konkursinio balo kartelės neperžengusius jaunuolius ragina nenuleisti rankų bei siekti savo tikslų. Norintys studijuoti parengiamosiose studijose iki 2023 m. rugpjūčio 29 d. turi užpildyti ir pateikti motyvacinę anketą. Pasikonsultuoti kviečiama individualiai kreipiantis į VDU Žemės ūkio akademijos studijų administravimo koordinatorę dr. Rasą Čingienę tel. +370 682 22874, el. paštu rasa.cingiene@vdu.lt.

Gabiausius skatina rinktis agrosektoriui svarbias specialybes ir motyvuoja stipendijomis

Šiemet labdaros ir paramos fondas „Pagalba regionų jaunimo studijoms” plečia savo veiklą. Pasak fondo vadovo, sparčios žemės ir miškų ūkio technologinės pažangos, didelių iššūkių diegiant skaitmeninėmis technologijomis ir dirbtiniu intelektu grįstas inovacijas, įgyvendinant ES žaliojo kurso reikalavimus, vis labiau akivaizdi tampa naujų aukštų kompetencijų ugdymo, mokslinių tyrimų veiksmingumo didinimo, kartu ir kūrybingų, talentingų jaunų žmonių pritraukimo į agrosektorius svarba. Todėl 2023 m., greta paramos jaunuoliams pasirinkusiems parengiamąsias studijas, fondas imasi naujos veiklos – talentingo jaunimo, pasirinkusio perspektyvias agroverslo plėtrai svarbias studijų programas, skatinimo.

Labdaros ir paramos fondo „Pagalba regionų jaunimo studijoms” vadovas prof. dr. J. Čaplikas atskleidžia, kad VDU ŽŪA agronomijos, miškininkystės, inžinerijos ir dar kai kurių studijų programų pirmakursiams, kurių bent vienas brandos valstybinis egzaminas įvertintas 100 balų, numatoma skirti iki 1000 eurų siekiančias stipendijas (500 eurų pirmo kurso rudens semestre ir jei studijos sėkmingos – tiek pat pavasario semestre). Aukštesnių kursų pažangūs ir aktyvūs studentai turi dideles galimybes gauti agroverslo ir kitų lyderiaujančių įmonių įsteigtas skatinamąsias stipendijas.

Fondo vadovas tikisi, kad naujai numatyta paskata prisidės prie talentingo jaunimo pritraukimo į agroverslui svarbias studijų programas ir tuo spartins žemės ir miškų ūkio modernizacijos tempus, klimato kaitos ir tvaraus ūkininkavimo problemų sprendimus, kartu sukurs veiksnias prielaidas sėkmingai jaunimo karjerai.