100.26.176.111
Rezultatai
Neradote atsakymo?

Skaitmeninių galimybių stažuotės!

Data
2022-07-20

Skaitmeninių galimybių stažuotės!

Pagal skaitmeninių galimybių stažuočių iniciatyvą, studentams ir neseniai studijas baigusiems asmenims suteikiama galimybė vykti į tarpvalstybinės aukštojo mokslo stažuotės.
Šių stažuočių rengimo tikslas – suteikti visų disciplinų studentams galimybę įgyti skaitmeninės patirties rinkos reikalaujamose srityse.

Vykti į šias stažuotes gali:

  • Studentai iš programos „Erasmus+‟ šalių ir programos „Horizon 2020‟ asocijuotųjų šalių universitetų;
  • Neseniai studijas baigę asmenys per 12 mėnesių nuo baigimo taip pat gali teikti paraiškas, jei šiuo klausimu kreipėsi prieš baigdami studijas.

Kandidatuoti galima iki liepos 29 d., kreipiantis į universitetą, kuriame studijuojate, pagal universiteto nustatytą laiką ir tvarką, skirtą „Erasmus+‟ stažuotėms.

Daugiau informacijos rasite čia.