3.215.186.30
Rezultatai
Neradote atsakymo?
Data
2022-08-29

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos jaunimas keičia pasaulį!

Data
2022-08-29

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos jaunimas keičia pasaulį!

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija vykdo Jaunimo programą, kurioje dalyvauti gali visi 14-29 metų amžiaus jaunuoliai, norintys vesti neformaliojo ugdymo veiklas (paskaitas ir/ar interaktyvius užsiėmimus), padedančias mokyklinio amžiaus mokiniams bei jaunuoliams susipažinti ir/ar įgyti fundamentalius gyvenimo įgūdžius, orientuotus į pirmąją pagalbą bei pasirengimą ekstremalioms situacijoms, įsitraukti į švietėjiškos veiklos organizavimą, dalyvauti miesto, šalies ar tarptautiniuose renginiuose ir skleisti humanitarinio judėjimo svarbą.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija Ukrainos karo kontekste užima labai svarbią poziciją – ji ne tik teikia humanitarinę pagalbą nukentėjusiems nuo karo, bet ir vykdo begalę skirtingų veiklų humanitarinėje srityje. Ši NVO, kaip viena viena seniausių ir didžiausių savanorišką veiklą vykdančių organizacijų visoje šalyje, siekia sudaryti palankias sąlygas jaunų žmonių tobulėjimui, jų įsitraukimui į visuomeninę ir savanorišką  veiklą, ugdant pilietiškumo bei humaniškumo kompetencijas.

Jeigu tiki humanitarinio judėjimo svarba, nori prisidėti prie humaniškumo, bešališkumo, neutralumo, nepriklausomybės, savanoriškumo, vienumo, universalumo vertybių puoselėjimo arba tiki, jog visi mokyklinio amžiaus jaunuoliai turi mokėti ir žinoti, kaip suteikti pirmąją pagalbą ar kaip pasielgti kilus gaisrui, automobilio avarijai ar kitai nelaimingai situacijai – junkis prie LRK Jaunimo ir keisk pasaulį kartu!

Dėl daugiau informacijos galima kreiptis į LRK Jaunimo programos vadovę Karoliną Pralgausksytę (karolina@redcross.lt).