35.174.62.162
Rezultatai
Neradote atsakymo?

Kviečiame tapti jaunimo informavimo ir konsultavimo taškais!

Data
2022-03-23

Kviečiame tapti jaunimo informavimo ir konsultavimo taškais!

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), administruojanti jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas Lietuvoje, ieško partnerių, norinčių tapti jaunimo informavimo ir konsultavimo (JIK) taškais!

Kasdien jauni žmonės priima įvairius sprendimus, kurie turės didelės įtakos jų gyvenimui. Todėl prieiga prie patikimos, tikslios ir suprantamos informacijos yra būtina norint, kad jaunas žmogus priimtų atsakingus sprendimus. Pagrindinis JIK tikslas yra padėti jauniems žmonėms susiorientuoti visuose jų gyvenimo aspektuose ir skatinti savarankišką sprendimų priėmimą.

KAS GALI TAPTI JIK TAŠKAIS?
 • jaunimo ar su jaunimu dirbančios jaunimo organizacijos;
 • regioninės jaunimo organizacijų tarybos;
 • kitos motyvuotos ir regione aktyviai veikiančios įstaigos ir organizacijos (pavyzdžiui, bibliotekos, ugdymo įstaigos ir pan.).
JIK TAŠKŲ FUNKCIJOS:
 • veiklos tikslas – užtikrinti objektyvios, kokybiškos ir suprantamos informacijos teikimą jauniems žmonėms;
 • suteikti tikslią ir suprantamą informaciją jaunam žmogui aktualiais klausimais;
 • suteikti informaciją jaunam žmogui apie skirtingus informacijos šaltinius, kuriuose jauni žmonės gali surasti juos dominančią informaciją savarankiškai, bei padėti jauniems žmonėms juose orientuotis;
 • rengti informacinius metodinius leidinius ir kitą jauniems žmonėms aktualią medžiagą, jaunimui rūpimomis temomis, kuriuose būtų apibendrinta pagrindinė, jaunam žmogui aktuali informacija tam tikra tema, jaunimui prieinamu formatu;
 • informuoti jauną žmogų apie jo teises ir pareigas, jam galimas teikti paslaugas, bei padėti suprasti, kaip jaunas žmogus gali jomis pasinaudoti;
 • ugdyti jauno žmogaus medijų ir informacinio raštingumo gebėjimus, skatinti jaunų žmonių informacinį raštingumą;
 • skatinti jaunų žmonių kritinį mąstymą, priimti savarankiškus sprendimus, padėti atrasti jiems tinkamiausius sprendimų variantus juos dominančiais klausimais;
 • nukreipti jauną žmogų į organizacijas ir institucijas, kuriose gali būti suteiktos specializuotos jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugos.
ORGANIZACIJOJE / ĮSTAIGOJE:
 • turėtų dirbti bent vienas darbuotojas, kuris JIK paslaugas teiktų ne mažiau kaip 1 dieną per savaitę, ne mažiau kaip 4 val. per dieną;
 • konsultacijas teikiantis darbuotojas turėtų būti apmokytas (mokymus suteikia LiJOT), t. y. būti turėjęs mokymus apie jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimą jauniems asmenims;
 • JIK taškas gali būti įsteigtas kultūros, švietimo, kūno kultūros ir sporto ar socialines paslaugas teikiančio juridinio asmens nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomos, panaudos sutarčių pagrindu valdomoje patalpoje, kurioje vykdomas darbas su jaunimu, nekeičiant institucijos juridinio statuso;
 • JIK paslaugas teikiančio darbuotojo pareigybės aprašyme turėtų būti nurodyta, kad darbuotojas teikia informavimo ir konsultavimo paslaugas jauniems žmonėms.

Daugiau informacijos apie jaunimo informavimą ir konsultavimą: https://zinauviska.lt/apie-mus/

Susidomėjusius kviečiame pildyti anketą iki gegužės 15 d.

 

Kilus klausimų, kreiptis:

Emilija Jarošaitė
Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė
El. paštas: jik@lijot.lt