44.221.70.232
Rezultatai
Neradote atsakymo?

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra ieško vyr. specialisto(-ės) projektų koordinavimui

Data
2021-05-28

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra ieško vyr. specialisto(-ės) projektų koordinavimui

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (toliau – Agentūra) ruošiasi naujam Europos Sąjungos jaunimo programų „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpusas“ įgyvendinimo etapui 2021–2027 m. Todėl ieškoma komandos pastiprinimo – vyr. specialisto(-ės) jaunimo dalyvavimo (angl. Youth Participation)  projektų koordinavimui.

Jeigu tau artimos aktyvaus jaunimo dalyvavimo, įtraukimo, įgalinimo ir bendruomeniškumo temos, išmanai jaunimo politikos sritį, turi patirties ir įgūdžių projektinės veiklos administravimo, renginių (mokymo grupių, seminarų) organizavimo srityse  ir nori prasmingai panaudoti savo žinias, patirtį bei energiją, iki birželio 4 d. siųsk savo CV ir motyvacinį laišką Agentūrai.

 

DARBO POBŪDIS

Projektų koordinatoriai Agentūroje:

 • vykdo pagal Agentūros darbo planą numatytas veiklas;
 • užtikrina tinkamą Europos Sąjungos programų „Erasmus+“ jaunimo srities ir „Europos solidarumo korpusas“ paraiškų administravimo ciklo įgyvendinimą, konsultuoja galimus ir esamus pareiškėjus apie programų teikiamas galimybes;
 • užtikrina tinkamą Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ akreditacijų jaunimo srityje suteikimo procesą, konsultuoja galimus ir esamus pareiškėjus;
 • teikia metodinę pagalbą dotacijų gavėjams, koordinuoja ar rengia veiklos kokybės gerinimui reikalingus dokumentus (metodinę medžiagą, nuostatus, taisykles ir kt.);
 • užtikrina, kad visa reikiama informacija būtų suvesta į programų administravimo duomenų bazes ir reikiamus Europos Komisijos IT įrankius;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Įstaigos ir kitų institucijų sudarytų darbo grupių ar komisijų veikloje;
 • pagal kompetenciją inicijuoja, organizuoja, koordinuoja darbo grupių, komisijų veiklas;
 • organizuoja ir vykdo tarptautinius mokymosi kursus ir veiklas, įtrauktas į įstaigos mokymo ir bendradarbiavimo veiklų planą;
 • dalyvauja renginiuose, susijusiuose su ES programų jaunimui pristatymu ir vykdymu;
 • organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus prekėms, paslaugoms ir (arba) darbams įsigyti;
 • įstatymo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoja (tikslina) privačius ir viešuosius interesus, dėl užimamų pareigų galimų interesų konfliktų atveju teikia nusišalinimus Įstaigos direktoriui;
 • atlieka kitas programų teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus Įstaigos direktoriaus pavedimus, susijusius su pareigybės funkcijų įgyvendinimu.

REIKALAVIMAI

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių, verslo ir viešosios vadybos, ugdymo ar humanitarinių mokslų krypčių grupės išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą projektų, programų, mokymų ar renginių organizavimo srityje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius jaunimo politikos sritį;
 • būti susipažinus su Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, kitais tarptautiniais teisės aktais, reglamentuojančiais jaunimo politiką, išmanyti Lietuvos ir Europos Sąjungos jaunimo politikos struktūrą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti anglų kalbą B2 lygiu;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir gebėti priimti sprendimus..

PRIVALUMAI

 • Tiesioginė patirtis su „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ ar kitomis į jaunimą orientuotomis finansavimo programomis;
 • tarpinstitucinio bendradarbiavimo patirtis;
 • rusų, lenkų kalbų mokėjimas (bent A2 lygiu).

 

Agentūra siūlo darbą pilnu etatu Vilniuje, šauniame kolektyve, galimybę tobulėti tarptautinėje aplinkoje. Numatomas darbo krūvis – 40 valandų per savaitę, darbo užmokesčio koeficientas nuo 7,1 iki 8 (priklausomai nuo profesinio darbo stažo).

Gyvenimo aprašymus ir motyvacinius laiškus siųsk el. paštu info@jtba.lt iki 2021 m. birželio 04 d. (imtinai). Laiško temoje nurodyk „Projektų koordinatorius JDV“.