3.238.235.248
Rezultatai
Neradote atsakymo?
Data
2022-02-01
Žymės

Ieškome Eurodesk Lietuva regionų atstovų!

Data
2022-02-01

Ieškome Eurodesk Lietuva regionų atstovų!

Eurodesk Lietuva – Europos jaunimo informacijos tinklas – koordinuojamas Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, ieško organizacijų, norinčių prisidėti prie jaunimo informavimo paslaugas teikiančių partnerių tinklo!

Eurodesk savo veiklą vykdo 36 Europos šalyse ir teikia išskirtinę informaciją, skirtą jaunimui ir dirbantiems su jaunimu. Pagrindinė šio tinklo misija yra supažindinti jaunimą su jų mobilumo galimybėmis: savanoryste, studijomis, stažuotėmis, darbu, praktika ir t. t.

Organizacijos tapimas Eurodesk Lietuva regioniniais partneriais atveria platesnes galimybes ne tik vietos jaunimui, bet ir pačiai organizacijai: Eurodesk pasirūpina partnerių mokymu ir kvalifikacijos kėlimu, suteikia reikalingą informaciją ir didesnį organizacijos vardo žinomumą.

Eurodesk Lietuva atsotvais gali tapti: 
 • jaunimo ar su jaunimu dirbančios jaunimo organizacijos;
 • specializuoti informacijos centrai (jaunimo darbo, sveikatos, verslo, turizmo ir kt.);
 • regioninės jaunimo organizacijų tarybos;
 • kitos motyvuotos ir regione aktyviai veikiančios įstaigos ir organizacijos (pavyzdžiui, bibliotekos, ugdymo įstaigos ir pan.).
Svarbu, kad organizacijos / įstaigos:
 • turėtų darbuotoją(-us), besidomintį(-čius) ir norintį(-čius) įgyti patirties jaunimo informavimo ir darbo su jaunimu srityse arba turėtų savanorį(-ius), besidomintį(-čius) jaunimo informavimu, tarptautinėmis galimybėmis ir jų sklaida savo regione / mieste;
 • pasiektų jaunus žmones gyvu ir / ar virtualiu būdu;
 • būtų pasiryžusios į savo veiklų planavimą, organizavimą ir įgyvendinimą įtraukti informacijos apie mobilumą sklaidą;
 • turėtų aukštą motyvaciją ir aktyviai veiktų regione.
Pagrindinė regionų atstovų misija – mobilumo informacijos sklaida regione, įgyvendinama žemiau įvardytais būdais.
 • Informuoti regione esančius jaunus žmones apie mobilumą Lietuvoje ir Europoje, remiantis Eurodesk tinklo metodika (bent 10 atsakytų jaunų žmonių užklausų per pusmetį);
 • organizuoti informacinius renginius, pristatymus, susitikimus savo regione (pavyzdžiui, informacinių sesijų apie savanorystę vedimas, Eurodesk pristatymai renginių metu ir pan.) (bent 1 renginys per pusmetį; bent 1 renginys „Time to Move“ kampanijos metu);
 • dalyvauti Eurodesk Lietuva tinklo rengiamuose mokymuose ir informaciniuose seminaruose;
 • bendradarbiauti su kitais Eurodesk Lietuva tinklo regionų partneriais, savanoriais bei „Žinau viską“ jaunaisiais žurnalistais.
EURODESK LIETUVA ATSTOVŲ GAUNAMI PRIVALUMAI:
 • Prieiga prie naujausios informacijos apie mobilumą (tarptautiniai renginiai, projektai, finansavimo galimybės, mokymai, savanorystė, studijos, stažuotės, darbas, praktikos ir t. t.);
 • galimybė vystyti bendradarbiavimą su kitais Eurodesk Lietuva regioniniais atstovais bei tarptautiniais partneriais iš kitų 36 Europos valstybių;
 • organizacijos / įstaigos matomumas „Žinau viską“ bei eurodesk.eu portalų atstovų žemėlapiuose;
 • galimybė naudotis visomis Google Workspace platformos paslaugomis (įskaitant duomenų bazes bei forumus);
 • prieiga prie vidinių Eurodesk tinklo įrankių bei metodikų darbui su jaunimu;
 • nuolatinis kompetencijų jaunimo informavimo srityje kėlimas.

Atrinkti atstovai bus pakviesti pasirašyti terminuotą bendradarbiavimo sutartį, kuri galios iki 2023 m. vasario 1 d.

Susidomėjusius kviečiame užpildyti paraišką tapti Eurodesk Lietuva atstovybe iki 2022 m. kovo 28 d.

Kilus klausimams, kreipkitės:

Martyna Puodžiūtė

Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė

Tel. nr. 865732233

El. paštas: regionai@eurodesk.lt