44.221.70.232
Rezultatai
Neradote atsakymo?

Gilink žinias žmogaus teisių srityje dalyvaudamas projekte „You Are Human, Right?“

Data
2021-04-27

Gilink žinias žmogaus teisių srityje dalyvaudamas projekte „You Are Human, Right?“

Žmogaus teisių balsas bendradarbiaudamas su Nyderlandų Karalystės ambasada ir Tautinių mažumų departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kviečia Lietuvos moksleivius, studentus ir jaunimo organizacijų atstovus gilinti žinias žmogaus teisių srityje bei dalyvauti projekte „You Are Human, Right?“.

Projekto siekis ne tik suteikti žinių žmogaus teisių srityje, bet ir diskutuoti apie mažiau analizuojamas žmogaus teisių temas ir klausimus. Medijų raštingumas, dirbtinis intelektas, asmens duomenys – tai temos, kurios analizuojamos santykyje su žmogaus teisėmis. Dalyviai galės rinktis dalyvauti viename seminare, galės rinktis kelis, tačiau norint gauti dalyvavimą patvirtinantį sertifikatą, būtinas dalyvavimas visuose seminaruose.

Projektą sudaro 8 virtualūs seminarai skirtomis žmogaus teisių temomis:

  • Žmogaus teisės ir dirbtinis intelektas (Gegužės 4 d. 18:00 val.);
  • Moterų ir mergaičių padėtis mūsų visuomenėje: lyčių stereotipai ir smurtas artimoje aplinkoje (Gegužės 5 d. 18:00 val.);
  • Moterys istorijoje. Taip, jos irgi kūrė mūsų visuomenę (Gegužės 6 d. 16:00 val.);
  • Mes ir Jie. Kaip įvairioms etninėms ir religinėms grupėms sekasi pritapti Europoje? (Gegužės 7 d. 16:00 val.);
  • Neapykantos kalba ir informacinis raštingumas (Gegužės 10 d. 18:00 val.);
  • Už žmogaus teises meno iniciatyvomis (Gegužės 11 d. 16:00 val.);
  • Asmens duomenų apsauga socialiniuose tinkluose (Gegužės 12 d. 18:00 val.);
  • Medijų raštingumas: arba kodėl Raudonkepuraitė nepažino vilko (Gegužės 14 d. 17:00 val.).

Norintys dalyvauti, turi  užsiregistruoti.

Klausimų lauksime: info@ztbalsas.lt