35.172.230.21
Rezultatai
Neradote atsakymo?
Autorius
LR URM
Data
2024-03-07

Dalyvauk LR Užsienio reikalų ministerijos jaunųjų talentų programoje

Autorius
LR URM
Data
2024-03-07

Dalyvauk LR Užsienio reikalų ministerijos jaunųjų talentų programoje

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos (toliau ‒ ministerija) Jaunųjų talentų programa „Atrask savo talentą diplomatijai“ ‒ proga magistro studijų studentams artimiau susipažinti su diplomato profesija ir įgyti naudingos darbo tarptautinių santykių srityje patirties. Programos dalyviai turi galimybę tobulėti ir kaupti naujas žinias, prisidėdami prie Lietuvai aktualių tarptautinių klausimų sprendimo ir projektų įgyvendinimo, kartu su patyrusiais diplomatais organizuodami ir dalyvaudami susitikimuose ir tarptautinėse konferencijose. Tai leidžia programos dalyviams ne tik suvokti diplomato profesijos įvairiapusiškumą ir Lietuvos diplomatinės tarnybos užduočių įvairovę, bet ir patiems „pasimatuoti“ šią profesiją.

Reikalavimai pretendentui

Dalyvauti Jaunųjų talentų programoje gali magistro studijų studentai (atrankoje taip pat gali dalyvauti pretendentai, kurie baigė bakalauro ar magistro studijas ne vėliau kaip prieš vienus metus), ‒ Lietuvos Respublikos piliečiai, mokantys valstybinę lietuvių kalbą ir anglų kalbą (ne žemesniu kaip B2 lygiu), turintys aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, atitinkantys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

Atrankos organizavimo ir vykdymo tvarka

Pretendentai kviečiami iki 2024 m. kovo 20 d. el. pašto adresu talentai@urm.lt pateikti:

  • laisvos formos motyvuotą prašymą leisti dalyvauti atrankoje (nurodyti 1 ar 2 labiausiai dominančias ministerijos veiklos sritis), adresuotą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Personalo vadybos ir delegavimo departamentui;
  • gyvenimo aprašymą („Europass“ formatu) lietuvių kalba;
  • galiojančio asmens dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę ir pilietybę, kopiją;
    aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (pretendentai, kurie baigė studijas daugiau kaip prieš
  • vienus metus ir šiuo metu studijuoja magistrantūroje, turi pateikti aukštosios mokyklos pažymą, patvirtinančią studijas aukštojoje mokykloje);
  • dokumento, patvirtinančio anglų kalbos mokėjimo lygį, kopiją.

Pretendentai, įgyvendinę pirminius reikalavimus, bus pakviesti į atrankos pokalbius, kurie vyks kovo ir balandžio mėn. Geriausiai atrankoje pasirodžiusiems pretendentams bus pasiūlyta sudaryti terminuotą vienų metų darbo sutartį nuo 2024 m. gegužės ar birželio mėn.

Papildoma informacija apie programą teikiama el. pašto adresu talentai@urm.lt.